Yükleniyor

Osmanlı Kentleri

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ,2014 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara’da bulunan Koç Üniversitesi , Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de Direktörüdür. Daha önceleri Başkent Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde kurucu dekanlık yapmış ondan önce de uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde çalışmıştır. Osmanlı Sanatı , Mimarisi,Kentleri ve Arkeoloji üzerine dersler vermiştir ve bu konuda uluslararası ve ulusal yayınları ,konferans ve bildirileri bulunmaktadır.

OSMANLI KENTLERİ
XV.inci yüzyıl Osmanlı Beylik Döneminden başlıyarak Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar Osmanlılar yeni kentler ve yerleşim yerleri kurmuşlar veya Osmanlı Tarihi Coğrafyasına dahil ettikleri daha önceden kurulmuş kentleri, kendi kurumları kapsamında değiştirmişlerdir. Yeniden kurma veya değişim yaratma süreçleri tüm tarihi coğrafya kapsamında düzenli veya sistematik bir politika ile değil , askeri, ekonomik ve sosyal ilişkiler kapsamında ,dönemlere göre farklılıklar göstererek gelişmiştir. Balkan kentleri ile Orta Doğu kentleri arasında benzerlik ve/veya farklılıklar olduğu gibi savaşla alınan kentlerle amanname ile alınan kentler arasında da fark vardır. Osmanlıya doğrudan bağlı bölgeler ile sadece dış işlerinde Osmanlıya bağlı Hırıstiyan Prenslikleri bölgeleri nüfus ve yerleşim olarak farklılıklar gösterir. Onbeşinci yüzyıl kentlerinde görülen kurumlar ve yapılar ondokuzuncu yüzyıl kurumlarından farklıdır. Her dönemin mimari uslupları ve bu uslupların Başkent ( İstanbul) ile olan benzerlik veya farklılıkları dönemlere ve o yerleşimin başkentle olan ilişkisine göre değişkenlik gösterir. Kentlerde mahallerinin kuruluşu ve külliyelerin ilişkileri kent dokusunun oluşumunda etkilidir. Bu konuşmada seçili kentler üzerinden yukarıdaki özellikler ayrıntılı olarak gösterilecektir.

Başlangıç Tarihi: 12.12.2019
Saati: 18.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Argos in Cappadocia
Bitiş Tarihi:
Etkinlik Türü: Söyleşi
Düzenleyen Birim: Sağlık Kültür ve Spor Birimi